اخبار

مرکز بین المللی آموزش و پژوهش های آکادمیک ایتالیا به جمع حامیان همایش پیوست ...

ادامه مطلب

موسسه cifra ایتالیا حمایت خود را از کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت اعلام نمود. ...

ادامه مطلب

چنانچه قصد دارید پذیرش مقاله خود به دانشگاه یا سازمان خاصی ارائه دهید، قبل از ارسال مقاله، نحوه آدرس دهی مقاله خود را به تایید دانشگاه یا سازمان مورد نظر برسانید ...

ادامه مطلب

پژوهشگران می توانند قبل از برگزاری کنفرانس گواهینامه موقت پذیرش مقاله را جهت ارائه با سازمان ها و دانشگاه ها دریافت نمایند. ...

ادامه مطلب

در صورت عدم رعایت آیین نامه نگارشی کنفرانس، روند داوری و اعلام پذیرش یا عدم پذیرش مقاله به تاخیر خواهد افتاد. ...

ادامه مطلب

گواهینامه پذیرش مقاله به زبان انگلیسی صرفا برای پژوهشگرانی صادر میشود که در فایل اصل مقاله خود، عنوان مقاله و آدرس دهی به زبان انگلیسی داشته باشند. ...

ادامه مطلب

برخی از نامه های حمایت از کنفرانسجزئیات بیشتر

تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات:           19 بهمن 1395
 
اعلام نتایج داوری مقالات:    22 بهمن 1395

مهلت ثبت نام در کنفرانس:  24 بهمن 1395

تاریخ برگزاری کنفرانس:     
 26 بهمن 1395